فیلم/ حضور رهبرانقلاب در خلیج فارس
۰۹:۰۴
منبع: جهان
رهبر انقلاب در خلیج فارس: آسیب پذیری غربی‌ها در این منطقه بسیار زیاد است.