بحث و جدل بر سر زبان تُرکی در شورای ارومیه
۱۹:۳۵
منبع: برترینها
خالد حاتمی عضو کُرد شورای شهر ارومیه از شهردار این شهر می‌خواهد در جلسه رسمی برابر قانون به جای زبان محلی به زبان ملی سخنرانی شود تا او که تُرکی نمی‌داند نیز متوجه شود. محمد حضرت پور اما می‌گوید تسلط کافی برای انتقال مفهوم به زبان فارسی ندارد و حاتمی جلسه را ترک می‌کند.