امیرحسین فتحی: چرا نامه اعتراض استقلال به دست کمیته انضباطی نرسیده؟!
۱۴:۳۸
منبع: ایلنا
مدیرعامل استقلال در باره وضعیت اسماعیلی توضیحاتی ارائه داد