گیر افتادن سگ بیچاره در جایی که غیر قابل تصور است +فیلم
۰۷:۵۰
منبع: فردا
سگ بیچاره‌ای که در جایی غیر قابل تصور زندانی شده بود سفر غیر منتظره‌ای را تجربه کرد.