بخش خبری 20: 30 مورخ 19 مهر 98 + فیلم
۲۲:۰۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
بخش خبری 20: 30 به موضوعات مختلفی چون بدون تعارف و راهپیمایی اربعینی پرداخته است.