فوگ هیرتندینوم برای پرندگان؛ ظافر یوسف
۱۲:۲۰
منبع: تابناک
«فوگ هیراندینوم برای پرندگان / fuga hirundinum from birds» یکی از قطعات ظافر یوسف نوازنده تونسی سبک جز است. اجرای صحنه‌ای این قطعه را توسط این نوازنده عود می‌بینید و می‌شنوید.