انتظار از بانک‌هایی که کم آورده‌اند
۱۶:۱۶
منبع: ایرنا