جدال تاریکی و روشنایی
۱۶:۲۴
منبع: ایسنا
«اژدهاک» به کارگردانی رهام بحیرایی، روایت متفاوتی از جدال تاریکی و روشنایی درون هر انسان است. تئاتری که کلیشه‌ها را کنار گذاشته و به مفهوم جدیدی از خیر و شر می‌پردازد.