حضور حاج منصور ارضی در برنامه نسیم اربعین
۱۶:۵۲
منبع: فارس