بازی و سرگرمی؛ آلاسانه پلی چگونه به تیم منتخب fifa 20 راه یافت
۱۷:۰۵
منبع: طرفداری
ویدویی از گل‌های پلی که باعث شد این بازیکن در تیم منتخب هفته قرار گیرد.