خیابان ولیعصر سکوتش را شکست
۱۸:۰۲
منبع: ایرنا
سرانجام خیابان ولیعصر لب به سخن گشود تا از خاطراتش بگوید، این خاطرات در خانه‌ای تاریخی بالاتر از میدان منیریه روایت می‌شود، به نام: مینایی. این خانه حالا موزه‌ای است که می‌توان داستان‌های خیابان ولیعصر را شنید.