ویدیو؛ حرکات تکنیکی و مهارت‌های ویرانگر لیونل مسی در مقابل تیم‌های مختلف (بخش اول)
۱۸:۱۸
منبع: طرفداری