توطئه ایدز در لردگان طرح دشمنان نظام بود
۱۸:۲۵
منبع: مهر
نمکی وزیر بهداشت در کنفرانس خبری خود گفت: من که 30 سال ایمونولوژی درس می‌دهم نمی‌توانم به این راحتی درباره موضوع اچ‌آی وی در لردگان نظر بدهم چه رسد به کسانی که تخصص آن را ندارند.