رکورد سریع‌ترین دونده مارتن ثبت نشد
۱۹:۱۴
منبع: ایرنا
یک دونده کنیایی، برای نخستین بار توانسته مسابقه دو ماراتن را در زمانی کمتر از 2 ساعت طی کند. اما این رکورد به دلیل اینکه در شرایط حرفه‌ای نبوده، به ثبت نرسیده‌است