ویدیو؛ تمامی گل‌های اینتر در فصل 2004/05 (بخش اول)
۱۹:۳۳
منبع: طرفداری