ویدیو؛ پلی به گذشته - اولین بازی آرسنال تحت هدایت آرسن ونگر (1996)
۱۹:۴۶
منبع: طرفداری