نظر علی پروین درباره به استادیوم رفتن خانم‌ها +فیلم
۲۰:۰۱
منبع: فردا
علی پروین: خانم‌ها بیایند استادیوم‌ها پاک می‌شود، فحش کمتر می‌شود.