خسارت طوفان "هاگی‌بیس" در ژاپن
۲۱:۲۵
منبع: مهر
کارشناسان، هاگی‌بیس را شدیدترین طوفان 6 دهه اخیر ژاپن برشمرده‌اند.