از تردد 1 میلیون و 800 هزار نفری در مرز مهران تا کاهش دما در شهرها
۲۲:۲۹
منبع: مهر
شما در این قسمت رادیو مهر مشروح اخبار اربعین روز 20 مهر را می‌شنوید.