یک تجربه| شمع همیشه روشن
۲۲:۳۷
منبع: فارس
برای نخستین بار که به کربلا مشرف شدیم، دیدن محبت امام حسین (ع) را دیدیم که مانند پروانه به دور شمع حسینی جمع شده و از جان و دل برای نوشیدن جرعه‌ای از محبت گوارای حسین (ع) مایه می‌گذاشتند، حسین (ع) شمعی است که هرگز خاموش شدنی نیست و نورش را به تمامی دوست دارانش می‌تاباند.