گل جورجینیو به یونان (ایتالیا 1-0 یونان)
۲۳:۴۹
منبع: طرفداری