لحظه گاز گرفتن سر نگهبان باغ وحش توسط تمساح + فیلم
۰۲:۰۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
یک تمساح عصبانی به نگهبان باغ وحشی در اندونزی حمله کرد.