مجموعه خبری 20: 45 جمعه 98/8/17 مازندران
۰۹:۰۲
منبع: صدا و سیما