مذمت تهمت زدن در اسلام
۱۳:۵۹
منبع: شبکه خبر
"تهمت زدن" در اسلام بسیار نهی شده است.