حلقه مطالعاتی مادران در دل منطقه محروم/ کدام «کتاب» باب خیر شد؟!
۰۷:۱۸
منبع: فارس
یک «کتاب» باب خیری شد تا در منطقه خضر، یکی از مناطق آسیب‌پذیر و محروم همدان، حلقه مطالعاتی بانوان خانه‌دار در کتابخانه فرهنگسرای ولایت تشکیل شود، حلقه‌ای که هم مشکل‌گشاست هم راهگشا.