روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان چهارشنبه 23 مرداد برای سومین بار و این بار در شهر ساحلی سوچی ... همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور است، گفت: این دوستی، صمیمیت و همسایگی ... و شمالی است. رئیس جمهور کشورمان عنوان کرد: ما همچنین به دنبال اجرای مسیر سبز گمرکی و اعمال استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر ... کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397) به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد که البته این نشست بعد از حدود 2
۱۲:۰۱
منبع: پارسینه
روحانی، پوتین و علی اف دور هم جمع می‌شوند
در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397 ... بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور ... ما از طریق آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی و شمالی است. رئیس جمهور کشورمان عنوان کرد: ما همچنین به دنبال اجرای مسیر سبز گمرکی و اعمال استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران ... با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397) به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد که البته این نشست
۱۱:۲۴
منبع: جماران
روحانی، پوتین و علی‌اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان چهارشنبه 23 مرداد برای سومین بار و این بار در شهر ساحلی سوچی ... آبان 1396 روحانی، پوتین و علی اف برای دومین بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ... استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر هم از جمله ... هر سه از تولیدکنندگان مهم هیدروکربن‌ها هستند و هیچ کدام بنا ندارند در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس
۱۰:۵۷
منبع: اقتصاد
روحانی، پوتین و علی اف دور هم جمع می‌شوند
... برای دومین بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی ... که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر هم از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه سران سه کشور در این نشست ... ‌ها هستند و هیچ کدام بنا ندارند در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397
۱۰:۴۸
منبع: دنیای اقتصاد
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان چهارشنبه 23 مرداد برای سومین بار و این بار در شهر ساحلی سوچی ... بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور ... ما از طریق آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی و شمالی است. رئیس جمهور کشورمان عنوان کرد: ما همچنین به دنبال اجرای مسیر سبز گمرکی و اعمال استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران ... با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397) به میزبانی روسیه برگزار
۱۰:۲۵
منبع: انتخاب
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
... و علی اف برای دومین بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان ... هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر هم از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه سران سه کشور ... هیدروکربن‌ها هستند و هیچ کدام بنا ندارند در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه
۰۳:۳۷
منبع: دیپلماسی ایرانی
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان چهارشنبه 23 مرداد برای سومین بار و این بار در شهر ساحلی سوچی ... و علی اف برای دومین بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان ... هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر هم از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه سران سه کشور ... ‌ها هستند و هیچ کدام بنا ندارند در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397
۱۸:۲۴
منبع: الف
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
19 فروردین ماه 1395 محمدجواد ظریف، سرگئی لاوروف و المار محمد یاروف وزرای خارجه ایران، روسیه ... روحانی، پوتین و علی اف برای دومین بار و این بار در تهران دور هم جمع شدند. حسن روحانی همان روز در نشست خبری مشترک به همراه همتایان روس و آذربایجانی خود با بیان اینکه اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه ... بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر هم از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه ... از تولیدکنندگان مهم هیدروکربن‌ها هستند و هیچ کدام بنا ندارند در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، بلکه به دنبال همکاری در این عرصه با هم هستیم. به گزارش فارس، در نشست تهران اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران
۱۸:۰۱
منبع: افکار
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
... اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور است، گفت: این دوستی، صمیمیت و همسایگی جغرافیایی و رابطه فرهنگی، ما را برای استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های سه کشور مصمم ... و اعمال استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر ... اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397) به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد که البته این نشست بعد از حدود 2 سال، قرار است اواخر هفته جاری در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار
۱۷:۳۹
منبع: فارس
روحانی، پوتین و علی اف برای سومین بار دور هم جمع می‌شوند
روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان چهارشنبه 23 مرداد برای سومین بار و این بار در شهر ساحلی سوچی ... اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور است، گفت: این دوستی، صمیمیت و همسایگی جغرافیایی و رابطه فرهنگی، ما را برای استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های سه کشور مصمم ... و اعمال استانداردهای واحد گمرکی بین سه کشور هستیم. آنگونه که روحانی عنوان کرد در اجلاس تهران در خصوص ایجاد روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در تجارت دو و سه جانبه تأکید شد. انرژی و محیط زیست خزر ... اعلام شد که سومین اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان سال بعد (1397) به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد که البته این نشست بعد از حدود 2 سال، قرار است اواخر هفته جاری در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار
۱۷:۳۹
منبع: فارس
حاجیان تاجیک حق برگزاری ضیاف بازگشت از حج را برای غیر از اعضای خانواده ندارند
دولت تاجیکستان می‌گوید حجاج پس از بازگشت از فریضه حج، تنها می‌توانند برای خانواده خود ضیافت برگزار ... تحلیل‌گران منتقد، ریخت و پاش‌های بودجه‌ای گسترده‌ای در این کشور وجود دارد که آخرین نمونه‌اش در برگزاری اجلاس سیکا در دوشنبه مشاهده شد. آن‌ها همچنین تحلیل می‌کنند که کنترل فساد افسارگسیخته در این کشور ... - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسیاپلاس، نخستین گروه حاجیان تاجیک که زیارت خود را در مکه و مدینه گذرانده‌اند، 18 آگوست به تاجیکستان باز می‌گردند. این موضوع ... در نشست مطبوعاتی کمیته مذهبی و ساده‌سازی سنت‌ها و مناسک این کشور مطرح شد. تا پایان ماه آگوست نیز تمام حجاج تاجیک سفر حج خود را به اتمام رسانده و به کشور باز می‌گردند. این کمیته همچنین تصریح
۱۵:۴۵
منبع: تسنیم
گزارش| بازگشت پیمانکاران ایرانی به راغون نیروی محرکه بازیابی روابط تهران و دوشنبه
در حالی که تهران و دوشنبه روند بازیابی روابط به ویژه در حوزه اقتصاد را در پیش گرفته‌اند، ارائه ... بودند، وزرای خارجه دو کشور نیز دیدارهای متقابلی را از تهران و دوشنبه صورت داده و در نهایت یک تفاهم‌نامه سیاسی و امنیتی در تهران به امضای دو طرف رسید. با سفر حسن روحانی به دوشنبه به منظور شرکت در اجلاس سیکا ... - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روابط ایران و تاجیکستان طی ماه‌های اخیر در روند بازیابی بوده است. پس از انتصاب سفرای جدید که هر یک معاونین پیشین وزرای امور خارجه ... و دیدار با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان، این روابط به سطح بالاتری ارتقاء یافت. پس از آن زمینه‌های همکاری جدید دو کشور در حوزه‌های اقتصادی توسعه چشم‌گیری یافت. پرواز مشهد به دوشنبه که چندین ماه
۱۴:۳۴
منبع: تسنیم
● تاکید بر افزایش حجم روابط ایران و ترکیه
... ‌ها استقبال می‌کند. برگزاری دور بعدی اجلاس سران روند آستانه در ترکیه با حضور روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در آینده‌ای نزدیک و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه در شهریورماه، از جمله موضوعات ... اظهارداشت: پیرو توافقات مشترک در بیست و ششمین کمیسیون اقتصادی دو کشور و همچنین توافقات روسای جمهوری ایران و ترکیه در 25 خرداد ماه در حاشیه نشست سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) در تاجیکستان ... محمود واعظی و رجب طیب اردوغان بر تلاش برای افزایش حجم روابط تجاری ایران و ترکیه تاکید کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با "رجب طیب اردوغان" رئیس‌جمهور ترکیه دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری
۰۳:۵۵
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
«تروریسم اقتصادی» ابزار دائمی آمریکا
تهران- ایرنا- تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران قدمتی به اندازه عمر چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ... ‌هایی از گفت وگوی تلفنی روحانی با «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه گرفته تا در جریان سفر به قرقیزستان و تاجیکستان برای حضور در اجلاس‌های شانگهای و سیکا. رئیس جمهوری در روزهای پایانی خردادماه نیز در جلسه هیأت دولت ... به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، حربه تحریم آمریکا که انتظار می‌رفت با توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود، همچنان در دستان مقامات کاخ سفید قرار دارد. «دونالد ترامپ» و تیم او باوجود تجربه ... ناموفق تحریم با هدف مطیع ساختن برخی کشورها از جمله ایران، هنوز به کارامدی این حربه امیدوارند. به دلیل افزایش دامنه تحریم‌های امریکا، تروریسم اقتصادی به اصطلاحی پرتکرار در ایران تبدیل شده است. چند روز
۱۶:۰۱
منبع: ایرنا
از عضو ناظر بودن در سازمان شانگهای پاسخ مثبت گرفته‌ایم/ سازمان غیرآمریکایی که با «تروریسم اقتصادی» مقابله می‌کند
... داشت که با توجه به برگزاری اجلاس سیکا در فردای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و عضویت اکثر کشورهای سازمان شانگهای در سیکا، بخش دوم ملاقات‌ها در دوشنبه و در حاشبه این نشست برگزار ... است در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار گرفته و اجماع جهانی می‌تواند کمک قابل توجهی به کشورمان در مقابل سیاست‌های یکجانبه واشنگتن داشته باشد، اهمیت اجلاس همکاری شانگهای برای تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نظر ... می‌گیرد. باشگاه خبرنگاران جوان: در نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس شانگهای، دیدار رؤسای کشورها اهمیت بسیاری داشت، چرا که دیدارهای مهمی صورت گرفته است. شما در آن جا حضور داشتید، اگر ممکن است توضیح دهید با چه کشورهایی دیدار
۱۸:۰۸
منبع: دیپلماسی ایرانی
شانگهای تریبونی برای رساندن صدای ایران به جهان/ از عضو ناظر بودن در این سازمان پاسخ مثبت گرفته‌ایم/ سازمان غیرآمریکایی که با «تروریسم اقتصادی» مقابله می‌کند
... و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از جمله ملاقات‌های رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه این اجلاس بود. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به برگزاری اجلاس سیکا در فردای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ... نظر آهاری گفت: اجلاس شانگهای، بیشتر از سال گذشته کشورها را به سمت گسترش تعاملات و همگرایی سوق داد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آزاده تهرانی _ نوزدهمین نشست سران ... به کشورمان در مقابل سیاست‌های یکجانبه واشنگتن داشته باشد، اهمیت اجلاس همکاری شانگهای برای تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نظر آهاری: سازمان همکاری شانگهای عمدتا از کشورهایی آسیایی و اوراسیایی تشکیل
۰۸:۵۰
منبع: باشگاه خبرنگاران
سازمان همکاری‌های شانگهای تریبونی برای رساندن صدای ما به جهان است
نظر آهاری گفت: اجلاس شانگهای، بیشتر از سال گذشته کشورها را به سمت گسترش تعاملات و همگرایی سوق داد. ... و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از جمله ملاقات‌های رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه این اجلاس بود. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به برگزاری اجلاس سیکا در فردای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ... نظر آهاری گفت: اجلاس شانگهای، بیشتر از سال گذشته کشورها را به سمت گسترش تعاملات و همگرایی سوق داد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آزاده تهرانی _ نوزدهمین نشست سران ... به کشورمان در مقابل سیاست‌های یکجانبه واشنگتن داشته باشد، اهمیت اجلاس همکاری شانگهای برای تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نظر آهاری: سازمان همکاری شانگهای عمدتا از کشورهایی آسیایی و اوراسیایی تشکیل
۰۸:۳۹
منبع: باشگاه خبرنگاران
سازمان همکاری‌های شانگهای تریبونی برای رساندن صدای ما به جهان است
نظر آهاری گفت: اجلاس شانگهای، بیشتر از سال گذشته کشورها را به سمت گسترش تعاملات و همگرایی سوق داد. ... بود. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به برگزاری اجلاس سیکا در فردای اجلاس سران سازمان همکاری شانگ‌های در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و عضویت اکثر کشورهای سازمان شانگ‌های در سیکا، بخش دوم ملاقات‌ها در دوشنبه و در حاشبه ... کردند، ولی به تهران سفر نکردند، فرصت خوبی بود که بتوانند با یکدیگر دیدار کنند. نظرتون چی هست؟ نظر آهاری: بله همین طور است در اجلاس شانگهای، سیکا و در حاشیه آن دو رئیس جمهور با یگدیگر ملاقات می‌کنند که در شرایط عادی ... است در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار گرفته و اجماع جهانی می‌تواند کمک قابل توجهی به کشورمان در مقابل سیاست‌های یکجانبه واشنگتن داشته باشد، اهمیت اجلاس همکاری شانگهای برای تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نظر
۰۰:۰۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
انصاری: استفاده از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها بررسی می‌شود/ ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌ها پهپاد آمریکایی را ساقط کرد
... با دلار است و هم رویکردهای مردم. باشگاه خبرنگاران جوان: ترامپ که تیر خلاص بود! بحث دیگری که وجود دارد این است که رایزنی‌هایی که ما در حاشیه اجلاس سیکا و شانگ‌های داشتیم، خصوصا اجلاس شانگ‌های با شرایط خاصی ... همراه شد که در آنجا بحث نفتکش‌های ژاپن مطرح بود و موقعیتی که ما در آن قرار گرفتیم که فضایی مهیا شد و روسای جمهور کشورها دور هم جمع بودند با توجه به اینکه سیکا یک اجلاس غیرعلنی و آمریکایی است، شما تا چه حد ... دیدید که ایران بتواند رایزنی‌های مثبتی داشته باشد و یک اجماع و همگرایی در شانگ‌های ایجاد کند؟ انصاری: آن 2 - 3 روزی که شما به آن اشاره داشتید یعنی اجلاس شانگ‌های و سیکا، آقای رئیس جمهور با 7 الی 8 تفر
۱۷:۱۷
منبع: دیپلماسی ایرانی
استفاده از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها بررسی می‌شود/ با وجود خفت‌گیری‌های سیاسی آمریکا راه مذاکره را پیش گرفتیم/ ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌ها پهپاد آمریکایی را ساقط کرد
... با دلار است و هم رویکردهای مردم. باشگاه خبرنگاران جوان: ترامپ که تیر خلاص بود! بحث دیگری که وجود دارد این است که رایزنی‌هایی که ما در حاشیه اجلاس سیکا و شانگ‌های داشتیم، خصوصا اجلاس شانگ‌های با شرایط خاصی ... همراه شد که در آنجا بحث نفتکش‌های ژاپن مطرح بود و موقعیتی که ما در آن قرار گرفتیم که فضایی مهیا شد و روسای جمهور کشورها دور هم جمع بودند با توجه به اینکه سیکا یک اجلاس غیرعلنی و آمریکایی است، شما تا چه حد ... دیدید که ایران بتواند رایزنی‌های مثبتی داشته باشد و یک اجماع و همگرایی در شانگ‌های ایجاد کند؟ انصاری: آن 2 - 3 روزی که شما به آن اشاره داشتید یعنی اجلاس شانگ‌های و سیکا، آقای رئیس جمهور با 7 الی 8 تفر
۰۸:۵۰
منبع: باشگاه خبرنگاران

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار