کلنگ مشروطه را ناصرالدین‌شاه بر زمین زد / اگر قرارداد رویتر به ویژه درمورد کشتی‌رانی، راه‌سازی و راه‌آهن اجرا می‌شد، تحولی ایجاد می‌شد که کسی در آینده به چشم قرارداد ننگین به آن نگاه نمی‌کرد / ناصرالدین‌شاه را فحش می‌دهند که امیرکبیر را بزرگ کنند؛ این عادت ما ایرانی‌هاست / مشروطه پدید آمد چون اصلاحات ناصرالدین‌شاه ناکام ماند / طبق آیین‌نامه اول مجلس مصلحت‌خانه هر یک از مردم می‌توانست بیاید و نظر بدهد؛ اگر از نظرش استقبال می‌شد، به او پاداش داده می‌شد؛ در <b>اروپا</b> هم این آزادی برای شهروندان وجود ندارد
جمشید کیان‌فر می‌گوید: وقتی می‌خواهیم شخصیتی را بزرگ کنیم، شخص دیگری را به باد ناسزا می‌گیریم ... ‌ساز بود؟! یک نکته مثبت از دوران سلطنت او و حتی دوره ولیعهدی‌اش پیدا نمی‌شود. فارغ از تاثیر مصلحینی چون امیرکبیر و مشیرالدوله، سفرهای ناصرالدین‌شاه به اروپا را هم در اقدامات اصلاحی او موثر می‌دانید ... ‌ساز بود؟! یک نکته مثبت از دوران سلطنت او و حتی دوره ولیعهدی‌اش پیدا نمی‌شود. فارغ از تاثیر مصلحینی چون امیرکبیر و مشیرالدوله، سفرهای ناصرالدین‌شاه به اروپا را هم در اقدامات اصلاحی او موثر می‌دانید ... گرفت، بعد از آن بود که ناصرالدین‌شاه یک کشتی جنگی از اروپا خریداری کرد. ناصرالدین‌شاه پادشاهی بود که ضروریات و نیازها را احساس می‌کرد و می‌خواست تحولی به وجود آورد، اما نتوانست، چراکه عواملی که باید در این زمینه همراهی
۱۵:۲۵
منبع: انتخاب
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم!
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... به گزارش افکارنیوز، امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۰۷:۳۳
منبع: افکار
همه‌چیز درباره روزی که شاه مخلوع به فریب‌خوردن از آمریکا اعتراف کرد
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره بود. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۲۰:۲۷
منبع: باشگاه خبرنگاران
شاه: فریب امریکایی‌ها را خوردم!
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره بود. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۹:۵۰
منبع: باشگاه خبرنگاران
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم!
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... به گزارش خبرگزاری بسیج، امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۵:۱۵
منبع: بسیج
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... و گفتند این آقا (رضا پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی ... روزنامه جوان نوشت: امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۴:۲۵
منبع: الف
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم
... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه‌ها: امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۳:۳۷
منبع: فارس
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه‌ها: امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۳:۳۴
منبع: فارس
شاه: فریب آمریکایی‌ها را خوردم!
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... که والاحضرت اشرف و علیاحضرت ملکه پهلوی (تاج‌الملوک) و همراهانشان توسط مصدق به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... به گزارش مشرق، امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۱۱:۱۴
منبع: مشرق
شاه: فریب امریکایی‌ها را خوردم!
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه ... به خارج تبعید شده بودند و پول نداشتند، به فریاد آن‌ها رسیده و مخارجشان را در اروپا تأمین و تأدیه کرده بود. ما در نیویورک در یک فرودگاه دورافتاده و متروک نظامی به نام پایگاه لادردیل فرود آمدیم که حالا ... پهلوی) علاقه‌ای به بازگشت به ایران ندارد، با این حال تا چهار سال هم به او 150 هزار دلار می‌دادند. نهایتاً وقتی من به او گفتم من دیگر سلطنتطلب نیستم -که البته این هم دلایلی دارد- او به من گفت: تو بمان ... سرویس تاریخ جوان آنلاین: امروز سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در بیمارستان معادی قاهره است. ادوار گوناگون حیات و سلطنت وی، فراوان در صفحه تاریخ مورد واکاوی و تحلیل قرار
۰۸:۴۳
منبع: روزنامه جوان
برخی آثار ادبیات ایران کمتر از برگزیدگان نوبل و بوکر نیستند
موسس و دبیر جایزه ادبی مهرگان با تشریح برنامه‌های این رویداد در سال جاری ... امروز ایران می‌نویسند کمتر از رمان اجرام آسمانی الحارثی یا کارهای پاموک و دیگران نیست. در سال گذشته دو اثر از دو نویسنده ایرانی در جوایز معتبر اروپا و آمریکا برگزیده شده و یا در فهرست نامزدهای نهایی قرار گرفتند ... به زبان فارسی می‌نویسند. می‌دانید که سابقه نوشتن نویسندگان ایرانی در خارج از ایران قدمتی به مراتب بیشتر از چهل سال دارد. سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ را زین‌العابدین مراغه‌ای در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه نوشته ... ، به همین دلیل ضرورت دارد که رمان‌ها و مجموعه داستان‌های نویسندگان ایرانی مقیم خارج در نهاد مستقلی ارزیابی شود. به همه جوانب کار و سختی‌های اقدام به چنین کاری واقفم و البته آنهایی که در بیست ساله گذشته جایزه
۱۵:۰۶
منبع: مهر
آثار امروز ادبیات ایران چیزی کمتر از برگزیدگان نوبل وبوکر ندارند
موسس و دبیر جایزه ادبی مهرگان با تشریح برنامه‌های این رویداد در سال جاری ... امروز ایران می‌نویسند کمتر از رمان اجرام آسمانی الحارثی یا کارهای پاموک و دیگران نیست. در سال گذشته دو اثر از دو نویسنده ایرانی در جوایز معتبر اروپا و آمریکا برگزیده شده و یا در فهرست نامزدهای نهایی قرار گرفتند ... به زبان فارسی می‌نویسند. می‌دانید که سابقه نوشتن نویسندگان ایرانی در خارج از ایران قدمتی به مراتب بیشتر از چهل سال دارد. سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ را زین‌العابدین مراغه‌ای در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه نوشته ... ، به همین دلیل ضرورت دارد که رمان‌ها و مجموعه داستان‌های نویسندگان ایرانی مقیم خارج در نهاد مستقلی ارزیابی شود. به همه جوانب کار و سختی‌های اقدام به چنین کاری واقفم و البته آنهایی که در بیست ساله گذشته جایزه
۰۹:۳۳
منبع: مهر
دوردورِ شاه با پیکان جوانان روی خون جوانان! +عکس
احمد خیامی شاه را سوار پیکان تاریخ می‌کند و تصویری تک‌بعدی از او به خواننده بی‌اطلاع از تاریخ ... زندگی ایرانی است. برای همین نوشتن و حرف زدن از این خودرو مخاطب بسیاری را به سمت خود جذب خواهد کرد. بیشتر بخوانید: دلیل همذات‌پنداری کارگزاران با تکنوکرات‌های عصر پهلوی چیست؟ سلطنتطلب مقیم اروپا: آیت ... به گزارش مشرق، حرف زدن از چیزهایی که یک پای آنها در زندگی و روزمره‌های ماست، می‌تواند جذاب باشد و حتما شنونده و مخاطب بسیاری خواهد داشت. پیکان یکی از آن چیزهایی است که ریشه در فرهنگ و سبک زندگی ... ایرانی دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند نقش پیکان در فرهنگ خانوادگی ایرانیان را انکار کند. ساخت فیلم (اعم از سینمایی و تلویزیونی) موسیقی و حتی تولید متن ادبی با محوریت این خودرو نشان‌دهنده جایگاه آن در فرهنگ و سبک
۱۶:۲۶
منبع: مشرق
روایتی از شاهِ خوبِ پیکان‌دوست! +عکس
احمد خیامی شاه را سوار پیکان تاریخ می‌کند و تصویری تک‌بعدی از او به خواننده بی‌اطلاع از تاریخ ... زندگی ایرانی است. برای همین نوشتن و حرف زدن از این خودرو مخاطب بسیاری را به سمت خود جذب خواهد کرد. بیشتر بخوانید: دلیل همذات‌پنداری کارگزاران با تکنوکرات‌های عصر پهلوی چیست؟ سلطنتطلب مقیم اروپا: آیت ... به گزارش مشرق، حرف زدن از چیزهایی که یک پای آنها در زندگی و روزمره‌های ماست، می‌تواند جذاب باشد و حتما شنونده و مخاطب بسیاری خواهد داشت. پیکان یکی از آن چیزهایی است که ریشه در فرهنگ و سبک زندگی ... ایرانی دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند نقش پیکان در فرهنگ خانوادگی ایرانیان را انکار کند. ساخت فیلم (اعم از سینمایی و تلویزیونی) موسیقی و حتی تولید متن ادبی با محوریت این خودرو نشان‌دهنده جایگاه آن در فرهنگ و سبک
۱۶:۲۱
منبع: مشرق
معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات: اولویت آمریکا حمله به ایران نیست
در واقع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در سال 1384 حلقه اتصال کلیدی بحران‌های کنونی ... ‌ترین دوران کار خود را پس از انقلاب تجربه کرد. اقتدار منطقه‌ای ایران، حضور مؤثر در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی توسعه‌گرا در مناسبات با کشورهای توسعه‌یافته‌تر آسیا و اروپا، از جمله شاخص‌های این دوران ... ‌های مجاهدین و سلطنتطلب‌ها دنبال می‌کنند و نتایج قابل‌توجهی هم می‌گیرند. مثلا برای نمونه اقدام وزیر خارجه، دکتر ظریف در طرح موضوع گروه b و متمایزکردن ترامپ از گروه b اقدام باارزش و اثرگذاری با استفاده از فضای ... ‌های دارای نفوذ در جامعه آمریکا اعم از شخصیت‌های برجسته دانشگاهی و فرهنگی و رسانه‌ای، از وظایف ضروری دیپلماسی کشور در شرایط کنونی است. فعال‌کردن ایرانیان مقیم آمریکا و راه‌اندازی کمپین‌های بزرگ در مخالفت
۱۵:۳۳
منبع: فرارو
اولویت آمریکا حمله به ایران نیست
تهران- ایرنا- محسن امین زاده دیپلمات می‌گوید: اولویت آمریکا حمله به ایران نیست. راهبرد دولت ترامپ ... ‌تر آسیا و اروپا، از جمله شاخص‌های این دوران بود. در این دوره وزارت خارجه موفق شد سیاست‌های خود را در همکاری با کشورهای مؤثر جهان در چارچوب منافع ملی ایران دنبال کند. نقش کلیدی ایران در تحولات پس از سقوط ... که به‌طور دائم اسرائیل و عرب‌های منطقه و گروه‌های مجاهدین و سلطنتطلب‌ها دنبال می‌کنند و نتایج قابل‌توجهی هم می‌گیرند. مثلاً برای نمونه اقدام وزیر خارجه، دکتر ظریف در طرح موضوع گروه b و متمایزکردن ترامپ از گروه b ... مقیم آمریکا و راه‌اندازی کمپین‌های بزرگ در مخالفت با تحریم‌ها و اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه ایران و ملت ایران و در ایجاد فضای مناسب در جامعه آمریکا ضروری و کارآمد است.
۰۸:۵۷
منبع: ایرنا
اعتراف جالب <b>سلطنت</b>‌<b>طلب</b> <b>مقیم</b> <b>اروپا</b>: آقای خامنه‌ای قهرمان من است +عکس
امید شریفی‌دانا سلطنتطلب مقیم سوئد و از حامیان شاهان پهلوی با انتشار توییتی حضرت آیت‌الله خامنه ... در صفحه توییترش حضرت آیت الله خامنه‌ای را قهرمان خود معرفی می‌کند. امید شریفی دانا سلطنتطلب مقیم استکهلم سوئد و از حامیان شاهان پهلوی با انتشار توییتی در صفحه شخصی‌اش نوشت: پادشاهفقید ... باشگاه خبرنگاران جوان: در روزهایی که عناصر و گروه‌های مختلف ضدانقلاب در برابر اقتدار جمهوری اسلامی‌ایران ابراز عجز و ناتوانی می‌کنند و چیزی برای گفتن ندارند، یکی از چهره‌های سلطنت طلب با انتشار پستی ... برای من بسیار قابل احترام هست ولی کسی که دو مرتبه در حساس‌ترین شرایط کشور فرار میکند، نمیتواند قهرمان من میهن پرست باشد! قهرمان من بشاراسد و آقای خامنه‌ای ست که ایستادند و در برابر مافیای بی نظمی جهان مقاومت میکنند! تاریخ
۰۰:۴۳
منبع: فردا
انعکاس
انعکاس ... ، این بار این اتفاق در بسکتبال با ویلچر روی داد و «سامان بلاغی» عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، از بازگشت با تیم ملی استنکاف کرده و در اروپا مانده است. ... است. مشرق نیوز نوشت: «امید شریفی دانا» سلطنتطلب مقیم سوئد در توئیتر نوشت: «کسی که دو مرتبه در حساس‌ترین شرایط کشور فرار می‌کند، نمی‌تواند قهرمان من میهن پرست باشد! قهرمان من بشاراسد و آقای خامنه ... انصاف نیوز مدعی شد: شنیده‌ها حاکی از آن است که بهروز نعمتی، نماینده فعلی مجلس به زودی به‌عنوان سفیر ایران در ایتالیا معرفی می‌شود. همچنین احتمال انتصاب کاظم جلالی، دیگر نماینده نزدیک به لاریجانی
۰۰:۰۶
منبع: روزنامه خراسان
اعتراف جالب <b>سلطنت</b>‌<b>طلب</b> <b>مقیم</b> <b>اروپا</b>: آقای خامنه‌ای قهرمان من است +عکس
امید شریفی‌دانا سلطنتطلب مقیم سوئد و از حامیان شاهان پهلوی با انتشار توییتی حضرت آیت‌الله خامنه ... ندارند، یکی از چهره‌های سلطنت طلب با انتشار پستی در صفحه توییترش حضرت آیت الله خامنه‌ای را قهرمان خود معرفی می‌کند. بیشتربخوانید: اظهارات یک اپوزیسیون سلطنتطلب درباره دو خواننده لس‌آنجلسی +فیلمامید شریفی دانا سلطنت ... ‌طلب مقیم استکهلم سوئد و از حامیان شاهان پهلوی با انتشار توییتی در صفحه شخصی‌اش نوشت: پادشاهفقید برای من بسیار قابل احترام هست ولی کسی که دو مرتبه در حساس‌ترین شرایط کشور فرار میکند، نمیتواند قهرمان ... به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهایی که عناصر و گروه‌های مختلف ضدانقلاب در برابر اقتدار جمهوری اسلامی‌ایران ابراز عجز و ناتوانی می‌کنند و چیزی برای گفتن
۱۵:۰۱
منبع: باشگاه خبرنگاران
<b>سلطنت</b>‌<b>طلب</b> <b>مقیم</b> <b>اروپا</b>: آیت‌الله خامنه‌ای قهرمان من است
... به گزارش مشرق، «امید شریفی دانا» سلطنتطلب مقیم سوئد و از حامیان شاهان پهلوی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: " … کسی که دو مرتبه در حساس‌ترین شرایط کشور فرار می‌کند، نمی‌تواند قهرمان من میهن پرست ... باشد! قهرمان من بشاراسد و آقای خامنه‌ای ست که ایستادند و در برابر مافیای بی نظمی جهان مقاومت می‌کنند! تاریخ برای کسانی که می‌ایستند، ارزش قائل میشود"
۱۱:۰۲
منبع: مشرق

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار