وکیل نجفی: متهم تعادل نداشت سه گلوله شلیک شد/ موکل اصرار به قتل شبه عمدی دارد
جلسه سوم رسیدگی به پرونده شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد آغاز شد. ... با یکی از رسانه‌ها مطالبی را مطرح کردند که شاید شائبه‌ای را ایجاد کرده باشد و در این خصوص دفاعیات آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال ... این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ گفت: اگر منظورتان در شب قبل بوده تا زمان وقوع حادثه پاسخ منفی است. قاضی گفت: سوال روشن است، شب قبل از ساعت 12 به بعد تا صبح ... به فیلم مصاحبه استناد شده است در حالی که موکل در آن مقطع زمانی در شرایط روحی مناسبی نبوده و اظهارات وی قابل استناد نیست و این مورد، محل اعتراض جدی دارد؛ چراکه در هیچ کجای پرونده موکل نگفته است که اقدام شلیک
۱۵:۴۱
منبع: صراط
وکیل متهم: نجفی تعادل نداشت سه گلوله شلیک شد/ موکل اصرار به قتل شبه عمدی دارد
جلسه سوم رسیدگی به پرونده شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد آغاز شد. ... با یکی از رسانه‌ها مطالبی را مطرح کردند که شاید شائبه‌ای را ایجاد کرده باشد و در این خصوص دفاعیات آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال ... این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ گفت: اگر منظورتان در شب قبل بوده تا زمان وقوع حادثه پاسخ منفی است. قاضی گفت: سوال روشن است، شب قبل از ساعت 12 به بعد تا صبح ... به فیلم مصاحبه استناد شده است در حالی که موکل در آن مقطع زمانی در شرایط روحی مناسبی نبوده و اظهارات وی قابل استناد نیست و این مورد، محل اعتراض جدی دارد؛ چراکه در هیچ کجای پرونده موکل نگفته است که اقدام شلیک
۱۵:۲۱
منبع: صراط
گزارش کامل دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی / قاضی: حکم در زمان مقرر صادر خواهد شد + فیلم و عکس
... داشت و همچنین در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها مطالبی را مطرح کردند که شاید شائبه‌ای را ایجاد کرده باشد و در این خصوص دفاعیات آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال ... این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ گفت: اگر منظورتان در شب قبل بوده تا زمان وقوع حادثه پاسخ منفی است. قاضی گفت: سوال روشن است، شب قبل از ساعت 12 به بعد تا صبح ... که واقعه قتل اتفاق می‌افتد و تا ساعت 12: 40 که از ساختمان خارج شدید غیر از شما چه افرادی در منزل سکونت داشتند؟ متهم نجفی گفت: هیچ کس، شب قبل اخوی مرحوم برای شام به منزل ما آمدند و تا ساعت 10: 30 تشریف
۱۴:۴۶
منبع: دانشجو
وکیل نجفی: موکلم به قتل شبه عمد اقرار کرده است نه عمد/ کارشناسی نشان می‌دهد گلوله غیرمستقیم اصابت کرده/ جعل را به 12 کارشناس ارجاع می‌دهند؛ یک کارشناس برای این پرونده کم است/ کارشناس اسلحه: 5 گلوله شلیک شده/ دو ایراد نجفی به اظهارات کارشناس/ دو ادعا درباره دکمه‌های کشف شده در صحنه جرم/ قاضی: اصل موضوع روشن شده؛ ختم رسیدگی اعلام می‌کنم
وکیل نجفی در بخشی از دفاعیاتش گفت: تعارضات جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت مشهود ... گفته‌اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت 9: 05 دقیقه تا 9: 23 اتفاق افتاده که نجفی پاسخ داد حدود ساعت 8: 30 دقیقه صبح آقا مهیار را بیدار کردم تا هم بتواند صبحانه بخورد و هم ساعت 9 آژانسی که برای بردن ... بگیرد احتمال حضور فرد ثالثی در محل قتل وجود دارد. نکاتی که تذکر قاضی را در پی داشت و در نهایت به اینجا رسید که مستندات مربوط به اسلحه و کارشناسی‌ها در اختیار وکیل قرار گیرد تا در نشست آتی این بحث ادامه ... 98.4.26 نیز این موضوع را تایید می‌کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد تعادل در آن زمان وجود نداشته، آقای نجفی هم گفته خانم استاد دستم را گرفته و سلاح بالا و پایین
۱۳:۵۶
منبع: تابناک
وکیل نجفی: موکلم به قتل شبه عمد اقرار کرده است نه عمد/ کارشناسی نشان می‌دهد گلوله غیرمستقیم اصابت کرده است/ جعل را به 12 کارشناس ارجاع می‌دهند؛ یک کارشناس برای این پرونده کم است/ کارشناس اسلحه: 5 گلوله شلیک شده/ دو ایراد نجفی به اظهارات کارشناس/ دو ادعا درباره دکمه‌های کشف شده پیراهن در صحنه جرم
وکیل نجفی در بخشی از دفاعیاتش گفت: تعارضات جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت مشهود ... گفته‌اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت 9: 05 دقیقه تا 9: 23 اتفاق افتاده که نجفی پاسخ داد حدود ساعت 8: 30 دقیقه صبح آقا مهیار را بیدار کردم تا هم بتواند صبحانه بخورد و هم ساعت 9 آژانسی که برای بردن ... بگیرد احتمال حضور فرد ثالثی در محل قتل وجود دارد. نکاتی که تذکر قاضی را در پی داشت و در نهایت به اینجا رسید که مستندات مربوط به اسلحه و کارشناسی‌ها در اختیار وکیل قرار گیرد تا در نشست آتی این بحث ادامه ... 98.4.26 نیز این موضوع را تایید می‌کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد تعادل در آن زمان وجود نداشته، آقای نجفی هم گفته خانم استاد دستم را گرفته و سلاح بالا و پایین
۱۳:۲۱
منبع: تابناک
پایان دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی / قاضی: حکم در زمان مقرر صادر خواهد شد + فیلم و عکس
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر ... کردند که شاید شائبه‌ای را ایجاد کرده باشد و در این خصوص دفاعیات آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل ... کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ گفت: اگر منظورتان در شب قبل بوده تا زمان وقوع حادثه پاسخ منفی است. قاضی گفت: سوال روشن است، شب قبل از ساعت 12 به بعد تا صبح که واقعه قتل اتفاق می‌افتد و تا ساعت 12 ... : 40 که از ساختمان خارج شدید غیر از شما چه افرادی در منزل سکونت داشتند؟ متهم نجفی گفت: هیچ کس، شب قبل اخوی مرحوم برای شام به منزل ما آمدند و تا ساعت 10: 30 تشریف داشتند از آن به بعد فقط من، مرحومه
۱۳:۱۹
منبع: دانشجو
وکیل نجفی: موکلم به قتل شبه عمد اقرار کرده است نه عمد/ کارشناسی نشان می‌دهد گلوله غیرمستقیم اصابت کرده است/ جعل را به 12 کارشناس ارجاع می‌دهند؛ یک کارشناس برای این پرونده کم است/ کارشناس اسلحه: 5 گلوله شلیک شده/ دو ایراد نجفی به اظهارات کارشناس
وکیل نجفی در بخشی از دفاعیاتش گفت: تعارضات جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت مشهود ... گفته‌اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت 9: 05 دقیقه تا 9: 23 اتفاق افتاده که نجفی پاسخ داد حدود ساعت 8: 30 دقیقه صبح آقا مهیار را بیدار کردم تا هم بتواند صبحانه بخورد و هم ساعت 9 آژانسی که برای بردن ... بگیرد احتمال حضور فرد ثالثی در محل قتل وجود دارد. نکاتی که تذکر قاضی را در پی داشت و در نهایت به اینجا رسید که مستندات مربوط به اسلحه و کارشناسی‌ها در اختیار وکیل قرار گیرد تا در نشست آتی این بحث ادامه ... 98.4.26 نیز این موضوع را تایید می‌کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد تعادل در آن زمان وجود نداشته، آقای نجفی هم گفته خانم استاد دستم را گرفته و سلاح بالا و پایین
۱۳:۱۵
منبع: تابناک
ختم رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد اعلام شد/ قاضی محمدی کشکولی: رای در مهلت قانونی صادر خواهد شد
سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی ... آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ ... چنین چیزی را نمی‌پذیرد. این در حالی است که در کیفرخواست به فیلم مصاحبه استناد شده است در حالی که موکل در آن مقطع زمانی در شرایط روحی مناسبی نبوده و اظهارات وی قابل استناد نیست و این مورد، محل اعتراض جدی دارد؛ چراکه ... شده است. وی افزود: اظهارات کارشناس اسلحه شناسی که گفته بود محل اصابت سه گلوله بوده نشان می‌دهد موکل تعادل نداشته، موضوع دیگری که سرهنگ عزتی راد صراحتا پذیرفته این است که ورود گلوله به قفسه سینه غیرمستقیم
۱۲:۵۰
منبع: میزان
انتشار اولین فیلم از بازسازی صحنه قتل میترا استاد / قاضی: ابهامات وکیل نجفی جزو ادله اثبات جرم نیست + فیلم و عکس
... با یکی از رسانه‌ها مطالبی را مطرح کردند که شاید شائبه‌ای را ایجاد کرده باشد و در این خصوص دفاعیات آقای نجفی قابل توجه است؛ چراکه مقتول همسر وی و مکان وقوع قتل محل سکونت دائمی وی بوده است. سئوال ... این است که غیر از شما سه نفر در آن محل تا زمان وقوع قتل کسی سکونت داشته یا خیر. متهم نجفی در پاسخ گفت: اگر منظورتان در شب قبل بوده تا زمان وقوع حادثه پاسخ منفی است. قاضی گفت: سوال روشن است، شب قبل از ساعت 12 به بعد تا صبح ... که واقعه قتل اتفاق می‌افتد و تا ساعت 12: 40 که از ساختمان خارج شدید غیر از شما چه افرادی در منزل سکونت داشتند؟ متهم نجفی گفت: هیچ کس، شب قبل اخوی مرحوم برای شام به منزل ما آمدند و تا ساعت 10: 30 تشریف
۱۲:۴۴
منبع: دانشجو
وکیل نجفی: موکلم به قتل شبه عمد اقرار کرده است نه عمد/ کارشناسی نشان می‌دهد گلوله غیرمستقیم اصابت کرده است/ پرونده جعل را به 12 کارشناس ارجاع می‌دهند؛ این پرونده بیش از یک کارشناسی لازم دارد
وکیل نجفی در بخشی از دفاعیاتش گفت: تعارضات جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت مشهود ... . قاضی پرونده با بیان اینکه بر اساس پرینت تماس‌های انجام شده، شما ساعت 9: 23 صبح به راننده خود آقای فرهاد آقازاده گفته‌اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت 9: 05 دقیقه تا 9: 23 اتفاق افتاده که نجفی ... بگیرد احتمال حضور فرد ثالثی در محل قتل وجود دارد. نکاتی که تذکر قاضی را در پی داشت و در نهایت به اینجا رسید که مستندات مربوط به اسلحه و کارشناسی‌ها در اختیار وکیل قرار گیرد تا در نشست آتی این بحث ادامه ... 98.4.26 نیز این موضوع را تایید می‌کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد تعادل در آن زمان وجود نداشته، آقای نجفی هم گفته خانم استاد دستم را گرفته و سلاح بالا و پایین
۱۲:۲۷
منبع: تابناک
ماجرای شورایاری‌ها به پاستور کشید/انتخاباتی 100 درصد غیرقانونی در آستانه برگزاری
جلسه‌ای درباره انتخابات شورایاری‌ها در ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس سازمان بازرسی این انتخابات ... صلاحیت را خوب بدانیم یا اینکه کاهش میزان رد صلاحیت‌ها به موضوع حذف موارد مهمی چون داشتن حسن شهرت و نداشتن سوءشهرت بوده است. همچنین شنیده شده است شرط عدم سابقه تخلفاتی، سوءپیشینه، احزار محل سکونت نامزدها ... گروه اجتماعی خبرگزاری فارس قرار است جمعه هفته جاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شود، هنوز موضوع قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این انتخابات در هاله‌ای از ابهام است. در حالی ... که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور سه بار اعلام کرده است برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است اما اعضای شورای شهر تهران معتقد هستند که این انتخابات کاملاً قانونی است. رئیس سازمان بازرسی
۱۲:۰۹
منبع: فارس
ماجرای شورایاری‌ها به پاستور کشید/انتخاباتی 100 درصد غیرقانونی در آستانه برگزاری
... صلاحیت را خوب بدانیم یا اینکه کاهش میزان رد صلاحیت‌ها به موضوع حذف موارد مهمی چون داشتن حسن شهرت و نداشتن سوءشهرت بوده است. همچنین شنیده شده است شرط عدم سابقه تخلفاتی، سوءپیشینه، احزار محل سکونت نامزدها ... گروه اجتماعی خبرگزاری فارس قرار است جمعه هفته جاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شود، هنوز موضوع قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این انتخابات در هاله‌ای از ابهام است. در حالی ... که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور سه بار اعلام کرده است برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است اما اعضای شورای شهر تهران معتقد هستند که این انتخابات کاملاً قانونی است. رئیس سازمان بازرسی
۱۲:۰۹
منبع: فارس
سه روایت نجفی در خصوص استفاده از سلاح
سومین جلسه رسیدگی به قتل میترا استاد به صورت علنی در حال برگزاری است. ... در این خانه از ساعت 12 شب تا صبح حضور نداشت. قاضی پرونده با بیان اینکه بر اساس پرینت تماس‌های انجام شده، شما ساعت 9: 23 صبح به راننده خود آقای فرهاد آقازاده گفته‌اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت 9 ... 98.3.9 گفته بدون اختیار به ماشه فشار آمده است. همچنین اظهارات کارشناس اسلحه در دادگاه 98.4.26 نیز این موضوع را تایید می‌کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد تعادل ... شدن برخی از ابهامات مطرح شده در دادگاه و گفتگوی وکیل شما با رسانه‌ها کمک می‌کند. وی از نجفی پرسید آیا جز شما، مرحومه استاد و مهیار صفری، فرد دیگری در این منزل سکونت داشت که نجفی پاسخ داد: هیچکس جز ما سه نفر
۱۲:۰۲
منبع: مهر
98 درصد مشترکان آب روستایی نیشابور پرمصرف هستند
98 درصد از مشترکان بخش خانگی آب روستایی شهرستان نیشابور پر مصرف هستند و الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند. ... می‌شود. رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نیشابور ادامه داد: امسال برای سه مجتمع آبرسانی قوش آغل و فوشنجان و سرچاه و سه روستای چناران، کلاته باغ و ابوسعدی از محل اعتبارات ملی صندوق توسعه 87 میلیارد ریال و از محل ... مخزن با ظرفیت 30 هزار و 205 متر مکعب ظرفیت انجام می‌شود. ذوالجناحی افزود: 157 هزار و 949 نفر در قالب 50 هزار و 137 خانوار جمعیت در 420 روستای نیشابور سکونت دارند که برای تامین آب شرب این جمعیت 116 حلقه ... به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، فرهاد ذوالجناحی رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نیشابور گفت: سرانه تولید آب شهرستان 285 لیتر در شبانه روز به ازای هر فرد است و سرانه مصرف
۱۱:۵۵
منبع: باشگاه خبرنگاران
صفر تا صد انتخابات شورایاری‌ها/ برگزاری انتخابات، قانونی یا غیرقانونی؟
نایب رییس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با تاکید بر اینکه حساسیت‌های قانونی درباره انتخابات پیش رو وجود ... به کاندیدای محله دیگری رای دهند و برای رای دادن به کاندیداهای یک محله مشخص حتما باید در آن محله حضور یابند، البته رای دادن در محله‌ای متفاوت از محل سکونت ایراد قانونی ندارد. نحوه رای دادن با صندوق ... ‌نام کردند به نشانی shorayari.tehran.ir تبدیل به سایت محل‌های برگزاری انتخابات و شعب اخذ رأی می‌شود که آمار و اطلاعات شعب و محلات در آن قرار داده شده است. در این سایت نام کاندیداهای هر محله، سن، جنس، شغل، شماره منطقه ... به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان است که در سطح محلات به فعالیت می‌پردازد. نزدیک به 17 سال از فعالیت
۱۱:۳۵
منبع: ایلنا
 کیلید نرم افزار ارزیابی قیمت ملک
نرم افزار ارزیابی قیمت ملک سامانه هوشمند کیلید با بهره‌گیری از اطلاعات سامانه ثبت معاملات بازار ... اساسی در هرخانواده‌ای به شمار می‌رود، نیازی مبرم محسوب شده و جابجایی محل سکونت از آن دست دغدغه‌ها است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. دلایل زیادی برای جابجایی محل سکونت وجود دارد، ولی در این بازه زمانی ... شناخته می‌شود. خانواده‌های زیادی دوست دارند در این منطقه که به واسطه نزدیکی به کوه‌های اطراف تهران و محله فرحزاد، آب و هوای بسیارخوبی دارد، سکونت داشته باشند. برای خرید آپارتمان در پونک تا تیر 98 ... ورود تکنولوژی به زندگی و انجام برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های روزمره توسط اپلیکیشن و سایت‌های مختلف، اکثر افراد به‌خصوص ساکنان کلانشهرها را به استفاده از آن‌ها وابسته کرده است. از آنجا که مسکن هم نیازی
۱۱:۳۳
منبع: عصر ایران
دروازه‌ای به سوی مشهد امام رضا (ع)
همشهری آنلاین: منطقه پانزده در منتهی الیه جنوب شرقی تهران واقع شده است و محله‌های مشیریه و شهرک ... ‌ها و مسائل و مشکلات این مجموعه27. محل برگزاری یازدهمین دورۀ مسابقات قرآنی استان تهران و دیدار و گفتگو با مسئولین آن28. دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران ولی‌عصر (عج) و دیدار و گفتگو با مدیران این مجموعه29 ... مقدمه از زمان ورودم به شورای اسلامی شهر تهران، که مصادف با سومین دوره آن بود، به سبب سابقۀ سکونت خانواده و علاقه فراوانی که به تهران و مردمان آن داشته‌ام مباحث مربوط به شهر تهران همواره برایم ... خراسان و این جاده عازم زیارت امام رضا (ع) در مشهد می‌شدند. اولین سکونت‌های شهری در این منطقه نیز در اطراف میدان خراسان و همچنین این خیابان شکل گرفت. بقعه سیدملک خاتون در این منطقه از گذشته یکی از مراکز
۱۱:۲۶
منبع: همشهری
شرایط ثبت نام دانش آموزان در مدارس
آموزان در مدارس گفت: یکی از شرایط، قرار داشتن در محدود جغرافیایی محل ثبت نام است. اولویت ثبت ... ثبت نام اشاره و تأکید دارد. وی با بیان اینکه محدوده محل سکونت و محل اشتغال یکی از والدین نیز شامل معیارهای این آیین نامه می‌شود افزود: چه بسا در برخی محدوده‌ها با توجه به بالا بودن تراکم جمعیت و کم ... امنایی و غیردولتی براساس شهریه مصوب انجام می‌شود و در مدارس دولتی رایگان خواهد بود. طبق تاکید حکیم زاده، ثبت نام در مدارس دولتی براساس محدوده جغرافیایی صورت می‌گیرد و خانواده‌ها باید مدارک احراز محل سکونت ... بودن فضای آموزشی جوابگو نباشیم، اما به طور کلی اولویت با کسی است که در محدوده محل ثبت نام زندگی می‌کند و البته خود اولیاء نیز از این موضوع استقبال می‌کنند. رئیس اداره ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و شکایات آموزش
۱۱:۲۶
منبع: جماران
ثبت‌نام مسابقات قرآن ویژۀ ایثارگران آغاز شد
... شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند و ثبت‌نام کنند. انتهای پیام/ ... به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، غلامرضا حقایق‌پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: ثبت‌نام سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ... مرحله شهرستانی ویژۀ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در رشته‌های حفظ، قرائت و تفسیر و مفاهیم تا پایان مرداد ماه سال جاری آغاز شد. وی افزود: نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در بین جامعه هدف، جذب و مشارکت حداکثری
۱۱:۲۲
منبع: فارس
ثبت‌نام مسابقات قرآن ویژۀ ایثارگران آغاز شد
ثبت‌نام سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی ویژۀ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ... شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند و ثبت‌نام کنند. انتهای پیام/ ... به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، غلامرضا حقایق‌پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: ثبت‌نام سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ... مرحله شهرستانی ویژۀ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در رشته‌های حفظ، قرائت و تفسیر و مفاهیم تا پایان مرداد ماه سال جاری آغاز شد. وی افزود: نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در بین جامعه هدف، جذب و مشارکت حداکثری
۱۱:۱۹
منبع: فارس

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار