وزیر خارجه لبنان: حزب الله، از ارکان ثبات و حفظ وحدت کشور است
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت ... العالم - لبنانوزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان که رهبر بزرگترین حزب مسیحی ... . وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی می‌شود. این رابطه مانع
۱۹:۳۲
منبع: العالم
تلاش لبنان برای عدم درگیری بین ایران و عربستان
شهیدخبر: وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت ... آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم ... وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان که رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی ... جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی می‌شود. این رابطه مانع از بروز درگیری داخلی در کشور
۱۹:۰۸
منبع: شهید نیوز
تلاش لبنان برای عدم درگیری بین ایران و عربستان
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... لبنان که رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله ... به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه ... و اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت
۱۸:۵۳
منبع: دانشجویان ایران
وزیر خارجه لبنان: حزب الله، از ارکان ثبات و حفظ وحدت کشور است
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه آمریکا ... به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان که رهبر ... پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی می‌شود. این رابطه
۱۸:۱۸
منبع: ایسکا
تلاش لبنان برای عدم درگیری بین ایران و عربستان
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... دیگر کشورها «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان که رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه ... به گزارش مشرق، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. بیشتر بخوانید: اول تحریم ظریف؛ حالا وزرای امور خارجه ... نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً
۱۸:۱۳
منبع: مشرق
وزیر خارجه لبنان: حزب الله، از ارکان ثبات و حفظ وحدت کشور است
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه آمریکا ... به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان که رهبر ... پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی می‌شود. این رابطه
۱۸:۰۷
منبع: دفاع مقدس
وزیر خارجه لبنان: حزب الله، از ارکان ثبات و حفظ وحدت کشور است
... که رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه ... به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان ... آمریکا پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی
۱۷:۴۱
منبع: فارس
وزیر خارجه لبنان: حزب الله، از ارکان ثبات و حفظ وحدت کشور است
وزیر خارجه لبنان ضمن اشاره به جایگاه رفیع نیروی مقاومت حزب الله در حفظ ثبات و وحدت این کشور ... که رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان (جریان ملی آزاد) است، در این گفت‌وگو با پرداختن به موضوع میزبانی لبنان از پناهجویان سوری و مسائل اقتصادی روز این کشور، به بحث در زمینه نیروی مقاومت حزب الله و اقدامات خصمانه ... به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «یورو نیوز» اتهام زنی آمریکا علیه نیروی مقاومت حزب الله را محکوم کرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان ... آمریکا پرداخت. وی در زمینه روابط مستحکم جریان ملی آزاد با حزب الله اظهار داشت: «شاید هزینه این روابط از بعد محبوبیت داخلی و ارتباط با غرب بالا باشد، اما قطعاً این رابطه موجب حفظ کشور و وحدت ملی
۱۷:۴۰
منبع: فارس
ترکیه خود را برای برگزاری همایش مشترک با لبنان، اردن و عراق درباره بازگشت آوارگان <b>سوری</b> آماده می‌کند
پناهجویان سوری به کشورشان است، اظهار داشت: آماده برگزاری همایش مشترک با لبنان، اردن و عراق درباره بازگشت ... به گزارش خبرگزاری آناتولی در روز شنبه، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره تحولات اخیر در شرق دریای مدیترانه نیز گفت که هیچ توافقی در این منطقه بدون حضور ترک‌های قبرس و ترکیه معتبر ... نخواهد بود. چاووش‌اوغلو در نشست خبری مشترک با جبران باسیل، همتای لبنانی خود در بیروت، درباره تحولات اخیر در شرق دریای مدیترانه گفت: هیچ توافقی در این منطقه بدون حضور ترک‌های قبرس و ترکیه معتبر نخواهد بود. چاووش ... ‌اوغلو با اشاره به اینکه ترکیه فعالیت‌های اکتشاف انرژی‌های فسیلی در مدیترانه شرقی را با کشتی‌های اکتشافی خود آغاز کرده است، تصریح کرد که این فعالیت‌ها در آب‌های سرزمینی ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه
۱۲:۱۹
منبع: ایرنا
واکنش ترکیه به اقدام ارتش سوریه در آزادسازی استان حماه
شهیدخبر: مولود چاوش اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در واکنش به آزادسازی حومه شمالی استان "حماه ... امور خارجه ترکیه که به بیروت سفر کرده است در دیدار با شماری از مقامات لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور این کشور پیرامون پناهجویان سوری به گفت وگو پرداخته است. به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، محور ... این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد، روابط دوجانبه و موضوع پناهجویان سوری و فلسطینی در لبنان بوده است. عون در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش میزبان حدود 1.5 میلیون پناهجوی سوری است، بر لزوم بازگشت ... بنابر گزارش روز جمعه خبرگزاری آناتولی ترکیه، هم اکنون پایگاه دیده بانی نهم ارتش ترکیه که به گفته آنکارا برای مراقبت بر آتش بس در منطقه امن در شهرک مورک واقع در حومه شمالی استان حماه ایجاد
۰۸:۰۲
منبع: شهید نیوز
واکنش ترکیه به اقدام ارتش سوریه در آزادسازی استان حماه/ چاوش اوغلو: از حماه خارج نمی‌شویم
"مولود چاوش اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در واکنش به آزادسازی حومه شمالی استان "حماه" از سوی ارتش سوریه ... امور خارجه ترکیه که به بیروت سفر کرده است در دیدار با شماری از مقامات لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور این کشور پیرامون پناهجویان سوری به گفت وگو پرداخته است. به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، محور ... این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد، روابط دوجانبه و موضوع پناهجویان سوری و فلسطینی در لبنان بوده است. عون در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش میزبان حدود 1.5 میلیون پناهجوی سوری است، بر لزوم بازگشت ... العالم ترکیهبنابر گزارش روز جمعه خبرگزاری آناتولی ترکیه، هم اکنون پایگاه دیده بانی نهم ارتش ترکیه که به گفته آنکارا برای مراقبت بر آتش بس در منطقه امن در شهرک مورک واقع در حومه شمالی استان حماه
۱۹:۴۷
منبع: العالم
چاوش اوغلو: ترکیه از حماه خارج نمی‌شود
"مولود چاوش اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در واکنش به آزادسازی حومه شمالی استان "حماه" از سوی ارتش سوریه ... امور خارجه ترکیه که به بیروت سفر کرده است در دیدار با شماری از مقامات لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور این کشور پیرامون پناهجویان سوری به گفت وگو پرداخته است. به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، محور ... این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد، روابط دوجانبه و موضوع پناهجویان سوری و فلسطینی در لبنان بوده است. عون در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش میزبان حدود 1.5 میلیون پناهجوی سوری است، بر لزوم بازگشت ... امور خارجه ترکیه که به بیروت سفر کرده است در دیدار با شماری از مقامات لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور این کشور پیرامون پناهجویان سوری به گفت وگو پرداخته است. به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، محور
۱۸:۴۷
منبع: انتخاب
عملیات هوایی ارتش سوریه علیه تروریست‌ها در ادلب
ارتش سوریه در روزهای اخیر با تشدید عملیات پاکسازی در استان ادلب موفقیت‌های گسترده و مهمی ... »، «جرجناز»، «الدیر الشرقی»، «التعانمه» و «البشریه» در حومه «الجسر» است. ضمن این که مواضع تروریست‌ها در شهر «سراقب» در حومه ادلب نیز زیر آتش هواپیماهای سوری قرار دارند. از سوی دیگر خبر می‌رسد جنگنده‌های سوریه ... خود را نیز در ان مستقر کرده است. از استان «حماه» نیز خبر می‌رسد درگیری‌ها در «کفر زیتا» ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از تعیین ضرب الاجل ترکیه برای پناهجویان سوریه است. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد پناهندگان سوریه‌ای مستقر ... عملیات پاکسازی استان «ادلب» در پی ورود و استقرار ارتش سوریه به شهر راهبردی «خان شیخون» در جنوب این استان همچنان با شدت در جریان است. به گزارش رسانه‌های محلی سوریه، هواپیماهای ارتش این کشور عملیات
۱۴:۳۶
منبع: پارسینه
عملیات هوایی ارتش سوریه علیه تروریست‌ها در ادلب/ترکیه برای خروج <b>پناهجویان</b> <b>سوری</b> ضرب الاجل تعیین کرد
ارتش سوریه در روزهای اخیر با تشدید عملیات پاکسازی در استان ادلب موفقیت‌های گسترده و مهمی ... تروریست‌ها در شهرهای «حیش»، «التح»، «جرجناز»، «الدیر الشرقی»، «التعانمه» و «البشریه» در حومه «الجسر» است. ضمن این که مواضع تروریست‌ها در شهر «سراقب» در حومه ادلب نیز زیر آتش هواپیماهای سوری قرار ... پس از ورود به این منطقه نیروهای خود را نیز در ان مستقر کرده است. از استان «حماه» نیز خبر می‌رسد درگیری‌ها در «کفر زیتا» ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از تعیین ضرب الاجل ترکیه برای پناهجویان سوریه است. وزیر کشور ... به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ عملیات پاکسازی استان «ادلب» در پی ورود و استقرار ارتش سوریه به شهر راهبردی «خان شیخون» در جنوب این استان همچنان با شدت در جریان است. به گزارش رسانه‌های محلی
۱۳:۴۶
منبع: میزان
ضرب الاجل خروج <b>پناهجویان</b> <b>سوری</b> از استانبول
... به سر می‌برند. زیرا نه قصد دارند به مناطق دیگر بروند و نه می‌خواهند به کشور خود مراجعت کنند. به گفته کارشناسان این فرمان حدود 300 هزار شهروند سوری را شامل می‌شود. عده زیادی از پناهجویان در اماکن دیگر ثبت ... نام شده، اما از فشار شرایط به استانبول پناه آورده‌اند، زیرا این شهر امکان زندگی بهتر است. جمعیت‌ها و انجمن‌هایی که به نمایندگی از پناهجویان سوری سخن می‌گویند امیدوار هستند که فرمانداری استانبول در تصمیم خود تجدیدنظر ... کند، اما هنوز وضعیت ناروشن است. سوری‌ها نگران هستند که تخلف آنها از امریه فرمانداری استانبول برای آنها پیامدهای حقوقی ناگواری داشته باشد. دولت ترکیه و برخی از شهروندان این کشور به پناهجویان سوری با بدگمانی می‌نگرند
۰۰:۰۶
منبع: روزنامه مردم‌سالاری
تاثیرگذارترین عکس‌های دنیا را ببینید
19 آگوست در تقویم به عنوان روز جهانی عکاسی به ثبت رسیده است. به همین مناسبت اینجا بخشی از معروف ... پیش بود که انتشار این تصویر از «آیلان» سه ساله دنیا را تکان داد. این کودک و خانواده‌اش از پناهجویان سوری بودند که در راه رسیدن به کانادا در دریای مدیترانه غرق شد و آب پیکر او را به ساحل رساند. تصویر چشمان بثینه ... مجله مهر: عکاس‌ها راوی تاریخ‌اند. آنها بلدند با دوربین توی دستشان زمان را متوقف کنند و به قاب‌ها و لحظه‌ها در گذر زمان رنگ جاودانگی ببخشند. عکاس‌ها همیشه در حساس‌ترین و هولناک‌ترین رویدادهای جهان ... برای ثبت اتفاقات حضور دارند، شاید برای همین هم به عنوان یکی از خطرناک‌ترین و سخت‌ترین مشاغل دنیا به حساب می‌آیند و یک روز از روزهای تقویم جهانی را به خودشان اختصاص داده‌اند. روزی که باعث شد تا سراغ
۱۸:۴۷
منبع: فردا
سخت گیری‌های جدید آلمان برای مهاجران سوریه
تهران- ایرنا- وزیر کشور آلمان اعلام کرد که از این پس مهاجران سوریه‌ای که به دفعات به کشور خود سفر ... «هورست زهوفر» وزیر کشور آلمان در گفت‌وگو با نشریه «بیلد آم زونتاگ» اعلام کرد برلین در نظر دارد در مورد پناهجویان سوریه‌ای که برای اهداف شخصی یا گردشگری به دفعات به کشورشان سفر می‌کنند بیشتر سخت ... ‌گیری کند. به گفته وی کسی که به عنوان پناهنده سوری مرتب در سوریه به سر می‌برد نمی‌تواند مدعی شود که در کشورش تحت آزار و پیگرد قرار دارد از این رو آلمان باید موقعیت پناهندگی را از چنین کسی پس بگیرد. زهوفر هشدار داد که اگر مسئولان اداره فدرال ... مهاجرت و پناهندگی (bamf) از موضوع سفر این پناهجویان به کشورشان آگاهی یابند، بلافاصله وضعیت پناهندگی آنان را لغو خواهند کرد. وی با بیان این که اوضاع در سوریه تحت بررسی دائمی مسئولان قرار دارد، افزود
۱۰:۴۶
منبع: ایرنا
عصر جدید روابط آنکارا و واشنگتن؟
و همچنین تشکیل کریدور صلح براساس خواسته آنکارا جهت خروج نیروهای معارض و همچنین بازگشت پناهجویان سوری در ترکیه ... خروج نیروهای معارض و همچنین بازگشت پناهجویان سوری در ترکیه مدنظر قرار گرفته است. واشنگتن پیش از اینکه بهانه‌ای به‌دست آنکارا برای آغاز عملیات نظامی در سوریه بدهد، ترجیح می‌دهد خطایی در قبال ترکیه مرتکب ... . پ. گ» متشکل از کردهای سوری خواهان خودمختاری و تاکید دولت ترکیه درخصوص عملیات نظامی در شرق فرات، سرانجام در 7 اوت توافق بر سر تشکیل منطقه حائل میان طرف‌های مذاکره‌کننده ترک و آمریکایی حاصل ... شد. براساس همین توافق مقرر شد که کارگروه کارشناسی برای هسته مشترک نظامی و ایجاد ستاد هماهنگی عملیات به وسیله نظامیان دو کشور در شمال سوریه یا مرزهای جنوبی ترکیه تشکیل و پیرو آن، منطقه مورد نظر از وجود نیروهای کرد سوری
۰۰:۳۲
منبع: فرارو
الشرق الاوسط: واشنگتن از توافق ترکیه و سوریه نگران است
بیروت- ایرنا- روزنامه الشرق الاوسط نوشت، گزارش منابع ترک مبنی بر احتمال توافق آنکارا و دمشق ... کننده آمریکایی بر سر تبدیل منطقه امن به یک گذرگاه صلح خبر داده و هدف از آن را فراهم کردن زمینه بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان اعلام کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود اگر تلاش‌ها برای همکاری با آمریکا ... به نوشته این روزنامه، گزارش‌های منابع ترک حاکی از این است که احتمال دارد، ترکیه و سوریه با میانجیگری روسیه و ایران در مورد منطقه امن در شمال سوریه و خروج یگان‌های حمایت مردمی کُرد از این منطقه ... به توافق برسند؛ موضوعی که موجب نگرانی واشنتگن و کُردها شده است، زیرا بیم دارند هر لحظه گره این موضوع گشوده شده و آنکارا و دمشق بر سر اداره منطقه امن به توافق برسند. ** نگرانی ترکیه از تشکیل موجودیت
۱۰:۵۶
منبع: ایرنا
نفس تروریست‌ها در ادلب به شماره افتاد غربی‌ها دوباره نگران شدند
سقوط پی‌درپی مواضع تروریست‌ها در شمال غرب سوریه، بار دیگر غربی‌ها را نگران کرد و آنها خواستار توقف ... همان طور که انتظار می‌رفت، جبهه حامی تروریسم در واکنش به پیشروی‌های گسترده ارتش سوریه در دو استان «ادلب» و «حماه»، مثل اوایل سال جاری، جار و جنجال راه انداختند و این بار نیز برای مردم و پناهجویان ... سوری اشک تمساح می‌ریزند. به گزارش ایسنا، در موج جدید این اعتراض‌ها، وزارت خارجه فرانسه دیروز خواستار توقف فوری درگیری‌ها در ادلب شد. علاوه بر فرانسه، سازمان ملل و سایر سازمان‌های امدادرسانی غربی ... نماید. آزاد سازی مناطق جدیدپیشروی نیروهای ارتش سوریه برای آزادسازی استان ادلب و مناطق اشغالی استان «حماه»، که از ششم مرداد آغاز شده است، همچنان ادامه دارد؛ طبق آخرین گزارش‌ها، نظامیان سوری حلقه محاصره تروریست
۲۱:۴۰
منبع: روزنامه کیهان

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار